• Augmentar lletres
  • Inici
  • Informació
  • Contactar
  • Mapa
E3

E3

Empresa i Entorn Econòmic
62 vídeos

Coleccions del Catàleg:

Cap.

Videos del Catàleg:

Ordenar per Nom, Data
0. Presentació EEE
Vídeo que ens introdueix a què farem en aquesta assignatura i perquè; quines son les parts de l’assignatura, quin és el programa, quina és la feina que s’espera dels estudiants; quines son les regles del joc; què és el que cal fer per aprovar l’assignatura; quin és el mètode d’avaluació; quines son les activitats que desenvoluparem; quina és la documentació que treballarem i a on trobar-la, etc.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 11/02/2014 a les 20:49 | Vist 105 vegades
1.1 Planteando objetivos politica-economica
Presentació i debat de quins han de ser els principals objectius de política econòmica per un país. Aprendre a distingir instruments,d’objectius.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:15 | Vist 22 vegades
1.2 Inflación
Presentació del concepte d'inflació.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 10:40 | Vist 7 vegades
1.3 Competitividad y salarios
Presentació de dades sobre l’economia espanyola i mundial.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:22 | Vist 4 vegades
1.4 Otras cifras del mundo
Presentació de dades sobre l’economia espanyola i mundial.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:24 | Vist 3 vegades
1.5 Demanda y Oferta. Coste de oportunidad y factores no homogéneos
Utilitat de les funcions de demanda i oferta. Com s’estableixen els preus? Quines son les variables que ho determinen?
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:27 | Vist 36 vegades
2.1 Problemas campo de prisioneros
La utilitat del diner i les ineficiències del bescanvi. Factors a considerar per el bon funcionament d’un sistema monetari. Relació entre quantitat de diners en una economia i inflació.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:28 | Vist 5 vegades
2.2 La creación del dinero
El procés de creació del diner. Com els bancs son capaços de crear diners? Aprendre a distingir entre base monetària i oferta monetària.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 10:44 | Vist 9 vegades
2.3 El funcionament d'un sistema monetari.Bancs i Mary Poppins
A través d'un petit tall de la pel.lícula de Mary Poppins, s’il•lustra sobre la fragilitat del sistemes bancaris.
Ponents:

Afegit el 08/02/2011 a les 14:27 | Vist 184 vegades
3.1 Impuestos. Introducción
Principis bàsics d'un sistema impositiu. Classificació d'impostos.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:29 | Vist 38 vegades
3.2 Impuestos. IRPF
Explicació del funcionament de l'impost sobre la Renda de les Persones.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:11 | Vist 42 vegades
3.3 Impuestos. IRPF; rendimientos del capital
Veure que no tributen el mateix els Ingressos del treball que a els Ingressos del capital.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:30 | Vist 17 vegades
3.4 Impuestos Sociedades
Funcionament de l'impost que grava els beneficis de les empreses (Impost de Societats)
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:31 | Vist 19 vegades
3.5 Impuestos. IVA
Funcionament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:15 | Vist 22 vegades
3.6 Impuestos. Otros impuestos
Funcionament d'altres impostos a Espanya
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:31 | Vist 17 vegades
3.7 Presión fiscal
Concepte de Pressió Fiscal. Paquem molts impostos a Espanya? Frau Fiscal?
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:18 | Vist 26 vegades
3.8 Presupuestos. Financiación
Pressupostos de l'Estat. Dèficit públic i deute públic. Balances fiscals.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:19 | Vist 27 vegades
4.1 Concepto Producto Nacional
Explicació de com mesurem el benestar econòmic del països.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:32 | Vist 16 vegades
4.2 Euros corrientes, euros constantes
Aprendre a diferenciar entre euros corrents (nominals) o euros constants (reals). Moltes vegades, les estadístiques, ens poden enganyar per no saber diferenciar-ho.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:33 | Vist 24 vegades
4.3 PIB y PNB
Explicació de la diferència entre el PIB i el PNB. Actualment l’índex que utilitzem és el PIB
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:34 | Vist 16 vegades
4.4 Calculo del PIB
Resulta evident que quan més informal sigui una economia més difícil resultarà calcular el seu PIB. Explicació de 3 maneres de calcular el PIB.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:34 | Vist 21 vegades
4.5 La importancia del Power Parity Purchasing
Explicació del PPP: Ens permet comparar el PIB/càpita amb el nivell general de preus en un país. Ens dona la capacitat adquisitiva real que hi ha en un país.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 02/02/2016 a les 12:35 | Vist 15 vegades
4.6 Indice de desarrollo Humano (HDI) y otros índices
Donat que el PIB/càpita no és un bon índex per parlar de "benestar" s'ha intentat trobar nous index que s'aproximin millor. En presentem uns quans.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:22 | Vist 15 vegades
4.7 Estructura productiva y economía sumergida
Breu explicació de l'estructura productiva espanyola. Destacant la importància del sector serveis a Espanya (que no és només turisme) en els països desenvolupats.
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:25 | Vist 18 vegades
5.1 Las dos grandes corrientes de pensamiento/Clasicos y keynesianos
Introducció a les dues grans corrents del pensament econòmic: Els clàssics (no intervencionistes) i els keynesians (intervencionistes)
Ponents: Jose Cabré

Afegit el 16/02/2016 a les 11:27 | Vist 10 vegades
<< Anteriors
| 1 | 2 | Següents >>

 
logo FIB© Facultat d'Informàtica de Barcelona - webmaster @fib.upc.edu - MediaFIB versión: 3.0 RSS